System nawilżania zboża

AC-200-01
System nawilżania zboża

System pomiaru i regulacji zawartości wilgotności w zbożu pod czas jego nawilżania przed mieleniem AC-200-01, jest zbudowany na podstawie zdwojonego potokowego miernika wilgotności zboża  AC-113.2.– jest to jedyny z pośród istniejących mierników wilgotności, przeznaczony do pomiaru wilgotności świeżo nawilżonego, mokrego zboża.

System pozwala dokonywać regulacji na podstawie głównego parametru – zawartości wilgotności w zbożu przy wyjściu z systemu, co w sposób istotny wyróżnia go z pośród innych systemów automatycznych, które pracują na podstawie właściwości pośrednich, takich jak wilgotność zboża wejściowa, przepływność zboża i zużycie wody. Urządzenie składa się z dwóch mierników wilgotności AC-113, jeden z których jest podłączony przy wejściu do urządzenia nawilżającego, drugi przy wyjściu.

W celu dobrania odpowiedniego urządzenia prosimy o wypełnienie załączonego formularza.

Zapytaj o produkt