PMV Aviator II

PMV Aviator II

Switchbox Aviator II 

  • zintegrowany sterownik zaworu odcinającego z  wydajnością do Cv 4.5. 
  • Spełnia wymagania w zakresie kontroli zaworów w lokalizacji korozyjnej, niebezpiecznej i przemysłu chemicznego, naftowego i gazowego 
  •  
Zapytaj o produkt