Skaner laserowy 3D

Skaner laserowy 3D

Jest to pierwszy na świecie system wielopunktowego pomiaru i wizualizacji poziomu węgla w zasobnikach przykotłowych. Pomysłodawcą tego nowatorskiego rozwiązania jest firma Antykor Controls, która od lat prowadzi prace na układach nawęglania, zdobywając cenne doświadczenie. Pełne zaangażowanie pracowników Antykor Controls zaowocowało powstaniem i wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania minimalizującego ryzyko wybuchu mieszanki pyłowo-powietrznej.

Głównym zadaniem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zachowanie płynności i ciągłości pracy zasobników przykotłowych węgla. Na nastawniach nawęglania i nastawniach blokowych otrzymujemy wizualizację w rzutach płaskich 2D i przestrzennych 3D stanu napełnienia i opróżniania zasobników węgla. Ponadto skaner może być wyposażony w pirometr zamontowany na ruchomej głowicy. Pozwala to na pomiar i wizualizację rozkładu temperatur wierzchniej warstwy węgla w zasobnikach przykotłowych.

Zapytaj o produkt

Do pobrania