Separator sygnałów pomiarowych z komunikacją HART

Separator sygnałów pomiarowych z komunikacją HART

Seria: 9000
Model: 9106

Specyfikacja:

  • Wysoka izolacja galwaniczna: 2.6 kVAC
  • Szybki czas odpowiedzi: poniżej 5 msec
  • Wysoka dokładność: wyższa niż 0.1%
  • Dwu przewodowe zasilanie: powyżej 16 V
  • Aktywne i pasywne wejście mA
  • Aktywne lub pasywne wyjście
  • Powielanie sygnałów analogowych prądowych i napięciowych (jedno wejście, dwa wyjścia)
  • Certyfikat SIL2/SIL3 Full Assessment zgodnie z IEC 61508
Zapytaj o produkt