Napędy ćwierćobrotowe

Napędy ćwierćobrotowe

PSF-Q-EX / PSF-Q-M-EX

wykonanie przeciwwybuchowe

 

Inteligentny napęd ćwierćobrotowy z mechanicznym zabezpieczeniem przed awarią lub z ręcznym sterowaniem awaryjnym.

 

 

PSF-Q-EX / PSF-Q-M-EX to wielofunkcyjny siłownik do stref zagrożonych wybuchem, wykorzystywany do zaworów liniowych.  W przypadku awarii zasilania sprężyna pozwala osiągnąć pozycję zamkniętą lub otwartą. Charakteryzuje się bezkontaktowym, niezużywającym się wykrywaniem ruchu za pomocą czujnika Halla w celu dokładnego pozycjonowania.

 

PSF-Q-EX: zintegrowana sprężyna zasilająca zapewnia bezpieczeństwo w przypadku utraty zasilania.

 

PSF-Q-M-EX: sterowanie ręczne może być obsługiwane za pomocą pokrętła lub dwóch przycisków sterowania lokalnego.