Firma Antykor Controls wygrała przetarg na dostawę zaworów

Z przyjemnością informujemy, że firma Antykor Controls podpisała kontrakt z Zakładami Chemicznymi "Organika-Sarzyna" S.A. na dostawę armatury zaworowej.

Zgodnie z warunkami kontraktu do Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie dostarczone zostało przez naszą firmę 101 zaworów regulacyjnych oraz 4 zawory bezpośredniego działania korporacji Flowserve.

W Zakładach Chemicznych zainstalowano dostarczone prze Antykor Controls zawory regulacyjne marki Valtek - wiodący produkt grupy Flowserve dedykowany do wymagających aplikacji, charakteryzujących się wysokimi parametrami. Drugą grupę dostarczonych produtków stanowiły powlekane zawory regulacyjne LinedFlow, odporne na agresywne media chemiczne, natomiast trzecią - zawory bezpośredniego działania.

W ramach podpisanej umowy, po zakończeniu rozruchu urządzeń, odbyło się szkolenie załogi Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A w zakresie obsługi dostarczonej aparatury. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Antykor Controls.

Ogłoszony przez ZCH "Organika-Sarzyna" S.A. przetarg na dostawę armatury zaworowej to inwestycja w ramach projektu "Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P". Dostarczona aparatura jest częścią innowacyjnej technologii produkcji substancji aktywnych - MCPA i MCPP-P, wykorzystywanych do wytwarzania środków ochrony roślin stosowanych do zwalczania uciążliwich chwastów w uprawach rolniczych, sadowniczych, użytkach zielonych i trawnikach.